Nieuws

Overlijdensbericht

22-6-2023
We hebben namelijk bedroefd kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid, Hub Martens. Hub werd in 1991 lid van onze vereniging. Hij was eerder in zijn geboorteplaats Sint Geertruid al lid van schutterij Sint Joseph. Daar heeft hij zelfs tweemaal het koningschap mogen beleven, in 1965 en in 1970. Hub was een enorm gedreven schutter en heeft veel werk voor de vereniging verricht ‘achter de schermen’. Hub was geen man op de voorgrond, maar enorm belangrijk voor onze vereniging. Hij werd geweerdrager in 1991 en in 2008 werd Hub bevordert tot officier in de rang van 2e Luitenant. Ook op bestuurlijk niveau mochten we jarenlang gebruik maken van zijn diensten, zowel bij de schietcommissie als bij het bestuur. Daarnaast heeft Hub jarenlang de buksen en munitie beheerd. Zijn dochter Laura en zoon Michiel waren ook jarenlang lid van ons Fluit- en Tamboerkorps en zijn vrouw Iet heeft vanaf de oprichting van ons damessteuncomité ook een zeer actieve rol hierin gehad. Wij wensen namens de gehele vereniging de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.